Servis Hizmeti Değerlendirme Anketi

Bilgiler
Değerlendirmeler
Arıza durumunda yetkili kişilere ulaşabilme kolaylığını değerlendiriniz.
Telefon ile verilen desteğin yeterliliğini değerlendiriniz.
Arıza durumunda geri bilgilendirme / müdahele konusunda memnuniyet dereceniz.
Servis mühendisinin vermiş olduğu hizmetten memnuniyet dereceniz.
Servis mühendisinin giyim, kuşam ve davranışlarından memnuniyet dereceniz.
Servis mühendisinin işindeki teknik yeterlilik ve kabiliyet derecesini değerlendiriniz.
Arızayla ilgili olarak verilen hizmet kalitesini değerlendiriniz.
Servis sırasında kullanılan araç gereçlerin yeterliliği hakkındaki görüşleriniz.
Servis sonrası tezgahınızdan duyduğunuz memnuniyet derecesini belirtiniz.

İp Adresiniz:3.229.124.74